PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW


Image title
Kampania edukacyjno-informacyjna „O zmianach klimatu”

W dniu 1 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Centrum Hewelianum na realizację zadania pn.: „Kampania edukacyjno – informacyjna „O zmianach klimatu”. Całkowity, planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 47 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w formie dotacji, zostało przyznane w wysokości 25 000,00 PLN.

Na potrzeby kampanii edukacyjno – informacyjnej powstanie film animowany, w którym przewodnikiem po tematyce zmian klimatu będzie, znany już w Centrum Hewelianum, robot OZEK. Animacja będzie prezentowana na stronie www.hewelianum.pl oraz w mediach społecznościowych. Kampanię wesprą tematyczne warsztaty edukacyjne podczas których uczestnicy będą mieli okazję brać udział w zabawach edukacyjnych. Warsztaty będą promowane na stronie www, w mediach społecznościowych i podczas kampanii plakatowej.

Dofinansowanie zostało udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; https://wfos.gdansk.pl/


Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku to tytuł projektu zakończonego w październiku 2018 roku przez Hevelianum. Zdanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 99 044,25 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ wyniosło 35 972,87 zł.

W ramach zadania przeprowadzono działania pielęgnacyjne 59 starych i cennych przyrodniczo drzew znajdujących się na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego  w Hevelianum, w tym dwóch pomników przyrody (topoli czarnej i jesiona wyniosłego) oraz Alei Lipowej. Drzewa w zależności od potrzeb poddano następującym zabiegom: wymiana podłoża glebowego, spulchnienie, uzupełnienie podłoża glebowego, wykonanie oprysków, wzbogacenie podłoża o superabsorbenty. Zabiegi poprzedzon wykonaniem ekspertyz dendrologicznych i badaniem określającym stan podłoża.

Celem projektu była poprawa parametrów środowiska i łagodzenie wpływu negatywnych czynników środowiskowych zarówno na przyrodę jak i zdrowie ludzkie, a w konsekwencji poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.

Harmonogram zadania został zrealizowany w całości, planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;  http://wfos.gdansk.pl/

Image title