PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW

Image titleKampania edukacyjno-informacyjna „O zmianach klimatu”

W dniu 1 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Centrum Hewelianum na realizację zadania pn.: „Kampania edukacyjno – informacyjna „O zmianach klimatu”. Całkowity, planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 47 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w formie dotacji, zostało przyznane w wysokości 25 000,00 PLN.

Na potrzeby kampanii edukacyjno – informacyjnej powstanie film animowany, w którym przewodnikiem po tematyce zmian klimatu będzie, znany już w Centrum Hewelianum, robot OZEK. Animacja będzie prezentowana na stronie www.hewelianum.pl oraz w mediach społecznościowych. Kampanię wesprą tematyczne warsztaty edukacyjne podczas których uczestnicy będą mieli okazję brać udział w zabawach edukacyjnych. Warsztaty będą promowane na stronie www, w mediach społecznościowych i podczas kampanii plakatowej.

Dofinansowanie zostało udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; https://wfos.gdansk.pl/


Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

W dniu 1 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Centrum Hewelianum na realizację zadania pn.: „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku” . Całkowity, planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 110 125,00 zł. Dofinansowanie, w formie dotacji ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku, zostało przyznane w wysokości 40 000,00 PLN.

Zadanie polega na przeprowadzeniu działań pielęgnacyjnych oraz poprawie warunków siedliskowych 59-ciu starych i cennych przyrodniczo drzew, w tym dwóch pomników przyrody – topoli czarnej i jesionu wyniosłego oraz drzew tworzących aleję lipową. Celem projektu jest poprawa parametrów środowiska i łagodzenie wpływu negatywnych czynników środowiskowych zarówno na przyrodę jak i zdrowie ludzkie, a w konsekwencji poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.

Dofinansowanie zostało udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; https://wfos.gdansk.pl/