Statut Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”

§ 1.

 1. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”, zwany dalej Parkiem, jest komunalną jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk.
 2. Siedzibą Parku jest miasto Gdańsk.
 3. Park posiada formę finansowo-prawną jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańska.
 4. Park obejmuje swoją działalnością teren Gminy Miasta Gdańska.

§ 2.

Park działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności przepisów następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591);
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. 1999, nr 98, poz. 1150);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (Dz.U. 2000, nr 46, poz. 543);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458);
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. 1998, nr 155, poz. 1014);
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2001 nr 99, poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627);
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XL/1226/2001 z dnia 25 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 14.12.2001 Nr 101, poz. 1928);

§ 3.

 1. Park realizuje zadania gminy w zakresie wyznaczonym przez cele statutowe.
 2. Dyrektor Parku może, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta nawiązywać współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wspólnej realizacji zadań statutowych.
 3. Park może wykonywać inne zadania zlecone przez Prezydenta.

§ 4.

Celem działania Parku jest realizacja zadań Gminy w zakresie:

 • Ochrony zabytków architektury militarnej w Gdańsku;
 • Zarządzania nieruchomościami gminnymi, obejmującymi zabytkowe obiekty fortyfikacji miejskich;
 • Rewaloryzacji konserwatorskiej, rewitalizacji kulturowej oraz zagospodarowania zarządzanych nieruchomości,
 • Działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz promocyjnej w obszarze nauki i techniki oraz krzewienia przedsiębiorczości.

§ 5.

 1. Park jest jednostką jednozakładową.
 2. Struktura organizacyjna Parku jest określona w Regulaminie organizacyjnym, wydanym przez Dyrektora na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.
 3. Szczegółowe zadania Parku, wynikające z celów statutowych oraz sposób ich finansowania określa roczny plan finansowy, przygotowywany przez Dyrektora Parku.
 4. Zadania Parku finansowane są na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzanego przez Radę Miasta Gdańska.

§ 6.

 1. Parkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor.
 2. Dyrektora Parku powołuje i odwołuje Prezydent.
 3. Dyrektor działa w zakresie wynikającym z niniejszego Statutu, przepisów prawa oraz pełnomocnictw szczegółowych, udzielonych przez Prezydenta.
 4. Dyrektor ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie wynikającym z jego kompetencji.

§ 7.

Prezydent określi zarządzeniem nieruchomości i obiekty wchodzące w skład Parku i przekaże je jednostce w zarząd trwały.

§ 8.

 1. Źródłami finansowania Parku są:
  • budżet Gminy Miasta Gdańska;
  • darowizny osób fizycznych i prawnych, oraz innych podmiotów i organizacji.
 2. Dyrektor Parku może zaciągać zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym jednostki, zatwierdzonym przez Radę Miasta Gdańska.

§ 9.

Zmian w Statucie Parku może dokonywać jedynie Rady Miasta Gdańska.

Wielkie otwarcie pięciu nowych wystaw! 10 - 11 maja 'Dookoła Świata' 'Laboratorium Pana Kleksa' 'Łamigłówka' 'Wehikuł Czasu - Zabawy z historią' 'Wehikuł Czasu - Hewelianum bez barier'

newsletter

aktualności

Wielkanoc
Uprzejmie informujemy, że od piątku 18.04 do poniedziałku 21.04 wystawy Centrum Hewelianum będą nieczynne. Na zwiedzanie oraz interaktywną zabawę zapraszamy Państwa ponownie od wtorku, a podczas wielkanocnych spacerów zachęcamy do odwiedzenia punktów widokowych na Górze Gradowej.
2014-04-16 08:57 » czytaj więcej
Centrum Hewelianum na Gdańskich Targach Turystycznych!
W dniach 11-13 kwietnia Centrum Hewelianum po raz kolejny miało przyjemność gościć podczas Gdańskich Targów Turystycznych, odbywających się w kompleksie AbmerExpo.
2014-04-14 14:05 » czytaj więcej
Kolejna edycja "Weekendu za pół ceny"!
12-13 kwietnia 2014 r. odbędzie się już VI edycja „Rozsmakuj się w Gdańsku - Weekend za pół ceny”. Jest to wyjątkowa okazja, tak dla gdańszczan jak i dla turystów, do skorzystania z wielu atrakcyjnych ofert tańszych o 50 %.
2014-04-11 09:28 » czytaj więcej
 
 
 
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ